Alla förtjänar en hjälpande hand

Med hjälp av innovativ och prisad robotteknik utvecklar Bioservo ledande produkter som ger människor extra styrka och precision. Tekniken används inom industri och arbetsliv för att förebygga arbetsskador och höja effektivitetsnivån.

Emissionen i korthet

  • Teckningstid 20 april - 5 maj 2017.
  • Teckningskursen är 24 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • Nyemissionen uppgår till 59 miljoner kronor.
  • Högst 2.333.333 nya aktier emitteras genom nyemissionen. Därutöver säljer befintliga aktieägare 130.000 aktier.
  • De nya aktierna motsvarar 27 procent av företaget.
  • Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 150 miljoner kronor före nyemissionen och 209 miljoner kronor efter nyemissionen.
  • Styrelsen har ansökt om att bolagets aktie upptas till handel på First North. Första dag för handel beräknas till den 22 maj 2017.

Emissionen är stängd.

Jag vill teckna aktier
 

Anmäl dig för uppdateringar i samband med emissionen

Aktien

Styrelsen har ansökt om att bolagets aktie upptas till handel på First North. Första dag för handel beräknas till den 22 maj 2017.

Kortnamn: BIOS

ISIN-kod: SE0009779085


Tar mjuk robotteknologi till börsen

- Intervju med Bioservos vd Erik Landgren

 

Handsken

Enda handsken i världen som är intuitiv och uppför sig som en vanlig hand. Produktens uppbyggnad och struktur efterliknar och imiterar kroppens egna senor och muskler för att öka uthålligheten och kraften i greppet samtidigt som belastningen på musklerna minskar.

 

Minskar skador

De avtal vi tecknat med General Motors och Airbus vidimerar att industrisektorn ser betydelsen av preventiva åtgärder för att minska arbetsrelaterade skador och öka effektiviteten i manuella, och framför allt repetitiva, processer.

- VD Erik Landgren

 

Marknaden

Den globala marknaden för exoskeleton och kraftförstärkande bärbar robotikbaserad teknologi bedöms uppgå till mellan 1,9 till 3,3 miljarder USD år 2025.

Träffa Bioservo

24 april 
Aktiekvällen i Stockholm med Aktiespararna
Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm, 18:00 till 18.30

25 april 
Bioservo hos Financial Hearings
Summit GT 30, Grev Turegatan 30, Stockholm, 18.00 till 19.00

26 april 
Investerarkväll
Elite Hotel Park Avenue, Kungsportsavenyen 36, Göteborg, 17:30 till 19.15

27 april 
Investerarkväll
Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö, 17:30 till 19.15

Välkomna!